հետ

Հարկային դաշտի հետ կապված հարցադրումների վերաբերյալ որոշ պարզաբանումներ

Գեոթիմը անդրադարձել է նաև հարկման խնդրին: 
Միջազգային PwC ընկերության կողմից դեռևս 2008 թվականին իրականացված հետազոտության համաձայն` Հայաստանը հանքարդյունաբերության համար միջինից բարձր հարկային բեռ ուենցող երկրներից է:

Հանքարդյունաբերության ոլորտում հարկային օրենսդրությունը փոփոխվել է 2012թ. հունվարից: Ընդերքօգտագործման համար նախատեսված է ռոյալթի: Այն հաշվարկվում է երկու մասով` 4% ընդերքօգտագործման արտադրանքի իրացման շրջանառությունից և 12.5% հարկ` մինչև տոկոսային ծախսերը գոյացած շահույթից: Շահութահարկի դրույքաչափը կազմում է 20%: Մոտավոր հաշվարկով, արդյունքում վճարվող հարկերը կազմում են շուրջ 4% շրջանառությունից և 30% շահույթից: 
Բաց բաժնետիրական ընկերություն լինելու հանգամանքը և խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողների առկայությունը Լիդիանի բաժնետերերի ցանկում լավագույն երաշխիքն են, որ ընկերությունը կլինի պատասխանատու հարկատու` լիարժեք ֆինանասական թափանցիկությամբ:

Ընդհանուր առամամբ, Լիդիանը արդյունահանման առավելագույն ծավալի ընթացքում ակնկալում է տարեկան մոտավորապես 35.5 միլիարդ դրամի (86.5 միլիոն ԱՄՆ դոլարի) մուտքեր ապահովել Հայաստանի բյուջե: 
Սա չի ներառում մեր լայնածավալ սոցիալական ծրագրերը, որոնց մասին վերջին նորություններին կարող եք ծանոթանալ այստեղ:

Թափանցիկ երկամուտներ, բնապահպանական և սոցիալական պատասխանատվություն, միջազգային լավագույն փորձի ներդրում և գրագետ կառավարում. սա է ցանկացած ներդրումային ծրագրից երկրի համար առավելագույն օգուտ ստանալու միջազգայնորեն ընդունված պարզ բանաձևը:

Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանում աշխատող մեր բարձրակարգ մասնագետների փորձառությունը, որ նրանք ստացել են այնպիսի երկրներում, ինչպիսիք են Կանադան, ԱՄՆ-ը, Ավստրալիան և այլն, կնպաստի Հայաստանում պատասխանատու հանքարդյունաբերության միջազգային փորձի ներդրմանն ու շարունակական կիրառմանը:

/arm/newsdetails/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/3/