հետ

Լիդիան ինթերնեյշնլը ստացել է Ամուլսարի ոսկու ծրագրի հանքարդյունահանման թույլտվությունը

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունը Լիդիան ինթերնեյշնլի հայաստանյան դուստր ընկերությանը՝ Գեոթիմ ՓԲԸ-ին հատկացրել է Ամուլսարի ոսկու ծրագրի հանքարդյունահանման թույլտվությունը:
Սա թույլտվությունների տրամադրման վերջին փուլն էր, որը ընկերությանը իրավունք է ընձեռում իրականացնել Ամուլսարի ծրագիրը Տեխնիկատնտեսական հիմնավորման ցուցանիշների համապատասխան: Թույլտվությունը ներառում է.
ա) ծրագրի բոլոր ենթակառուցվածքները, ներառյալ՝ ջարդիչ կայանը, փոխակրիչը, կույտային տարրալվացման հրապարակը,
բ) հանքարդյունահանման թույլտվություն  բացահանքերի համար,
գ) գործունեության իրականացման տեղանքի սահմանումը,
դ) ընդերքօգտագործման պայմանագիր, որը ընդգծում է հանքարդյունահանման բնույթը և տևողությունը: 

Հանքարդյունահանման թույլտվության տրամադրումը հետևել է թույլտվության համար դիմումների, խորհրդակցությունների և ուսումնասիրության գործընթացին: Լիդիանը ստացել է նաև Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատականի (ՇՄԱԳ) դրական եզրակացությունը Բնապահպանության նախարարությունից՝ ՀՀ Ընդերքի մասին և ՇՄԱԳ-ի մասին օրենքի շրջանակներում՝ փորձագիտական խմբերի կողմից ծրագրի ուսումնասիրության և հանրային քննարկումների հիման վրա: Զուգահեռաբար Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հաստատել է Տեխնիկական անվտանգության ծրագիրը: 

«ՇՄԱԳ-ի և Տեխնիկական անվտանգության ծրագրի հաստատումը, ինչպես և այժմ արդեն հանքարդյունահանման թույլտվությունը, տրամադրվել են Հայաստանի կառավարության, շրջակա համայնքների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կողմերի հետ բազմակողմանի և ընդգրկուն աշխատանքի և համագործակցության արդյունքում»,- ասել է Լիդիան ինթերնեյշնլի գլխավող գործադիր տնօրեն Հովարդ Սթիվենսոնը,- «Շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցել են այս գործընթացին: Մենք ակնկալում ենք երկարատև գործընկերային հարաբերություններ Հայաստանում ծրագրի շինարարության և արդյունահանման ողջ ընթացքում: Լիդիանը նպատակ ունի ապահովել, որ Ամուլսարը դառնա օրինակելի հանքարդյունաբերական և ներդրումային ծրագիր, որը շահավետ կլինի թե՛ երկրի, թե՛ ներդրողների համար: Լիդիանը պատրաստակամ է կիրառել միջազգային լավագույն փորձը Ամուլսարում, համապատասխանելով Միջազգային ֆինանասական կորպորացիայի և Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի բնապահպանական և սոցիալական չափանիշներին՝ ծրագրի իրականացման ողջ ընթացքում»: 

Գեոթիմ ՓԲԸ գլխավոր գործադր տնօրեն Հայկ Ալոյանը ասել է. «Ամուլսարի ծրագիրը 420 միլիոն դոլարի ներդրումային ծրագիր է, որը երկրի և շրջակա համայնքների համար զգալի տնտեսական հնարավորություններ է բերելու: Այն կստեղծի մոտ 1500 աշխատատեղ շինարարության և ավելի քան 700 մշտական աշխատատեղ` ծրագրի իրականացման ավելի քան 10 տարիների ընթացքում: Ամուլսարը նաև հնարավորություն է՝ Հայաստանում համաշխարհային լավագույն փորձի համապատասխան, միջազգային բնապահպանական և սոցիալական կառավարմամբ հանքարդյունաբերական ծրագիր իրականացնելու, որից կշահեն թե՛ երկիրը, թե շրջակա համայնքները: Մենք վստահ ենք, որ Հայաստանը կարող է ունենալ ժամանակակից և լավ կառավարվող հանքարդյունաբերություն, որը կնպաստի երկրի քաղաքացիների բարեկեցությանը: Ակլնկալում ենք արդյունավետ համագործակցություն համայնքների, ինչպես նաև Հայաստանում բոլոր շահագրգիռ կողմերի հետ, ապահովելով, որ Ամուլսարի ծրագիրը երկրի համար շահեկան, արդյունավետ ներդրումային ծրագիր լինի»:

/arm/newsdetails/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/61/