հետ

1 մլն 35 հազար ԱՄՆ դոլար Ամուլսարի հարակից համայնքներին 2023թ-ին

Լիդիան Արմենիան, շարունակելով տարեվերջյան ավանդույթը, ներկայացնում է 2023թ. ընթացքում Ամուլսարի հարակից համայնքների բյուջեներ` հողի վարձակալության դիմաց կատարած վճարները:

Մասնավորապես Լիդիանը 2023թ. Ջերմուկ (Գնդեվազ), Սիսիան (Գորայք), Վայք (Սարավան) խոշորացված համայնքների բյուջեներ է վճարել ընդհանուր 419 704 778 ՀՀ դրամ կամ 1 մլն 35 հազար ԱՄՆ դոլար:

Ըստ համայնքների գումարը բաշխվել է հետևյալ կերպ`
Ջերմուկ (Գնդեվազ) – 179 620 133 ՀՀ դրամ կամ 443 000 ԱՄՆ դոլար
Սիսիան (Գորայք) – 121 845 480 ՀՀ դրամ կամ 300 000 ԱՄՆ դոլար
Վայք (Սարավան) – 118 239 165 ՀՀ դրամ կամ 292 000 ԱՄՆ դոլար

Լիդիանը հողի վարձակալության դիմաց վճարներն իրականացնում է 2008թ-ից ի վեր և առ այսօր տեղական համայնքներ է վճարել ընդհանուր ավելի քան 10 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ:

/arm/newsdetails/1-%D5%B4%D5%AC%D5%B6-35-%D5%B0%D5%A1%D5%A6%D5%A1%D6%80-%D4%B1%D5%84%D5%86-%D5%A4%D5%B8%D5%AC%D5%A1%D6%80-%D4%B1%D5%B4%D5%B8%D6%82%D5%AC%D5%BD%D5%A1%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AF%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B5%D5%B6%D6%84%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB%D5%B6-2023%D5%A9-%D5%AB%D5%B6/319/