հետ

Տնտեսական ազդեցություն

Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի սոցիալ-տնտեսական ներդրման մասին վերլուծությունն իրականացվել է Avag Solutions-ի կողմից 2015թ.: Վերլուծության արդյունքների համաձայն` Ամուլսարի ծրագիրը շոշափելի ազդեցություն կունենա թե ուղղակի և թե անուղղակի տնտեսական գործունեության հետևանքով: Ակնկալվում է, որ Ամուլսար ծրագրի ուղղակի ներդրումը կկազմի ընդհանուր ՀՆԱ-ի 1%-ը: Լիդիան Արմենիան լինելու է Հայաստանում առաջին հինգ խոշոր հարկատու ընկերություններից: Ամուլսարի ծրագրի արդյունքում տարեկան միջինը կարտահանվի 286մլն ԱՄՆ դոլարի ոսկի, որը կկազմի Հայաստանից արտահանման ընդհանուր ծավալների 6.5% (ապրանքների արտահանման 10%): Ծանոթացեք Ամուլսարի ոսկու հանքի ծրագրի սոցիալ-տնտեսական ներդրմանվերլուծության մանրամասներին:

/arm/pages/amulsar-economic-impact/92/