հետ

Կառավարման պլաններ

Նոր կամ թարմացված Բնապահպանական և սոցիալական կառավարման պլանները ևս կհրապարակվեն տվյալ էջում պատրաստ լինելուն պես


 

Կենսաբազմազանության կառավարման պլան


 

Ծրագրի զբաղեցրած տարածքի կառավարման պլան

 

/arm/pages/amulsar-socialakan-bnapahpanakan-zekuyc/115/