հետ

Շահագրգիռ կողմերի գանգատները

Լիդիանի Գանգատարկման մեխանիզմը` որպես փոխգործակցության արդյունավետ մեխանիզմ

 

Որպես պատասխանատու հանքարդյունաբերող` Լիդիան Արմենիա ընկերությունը ներդրել է գանգատարկման մեխանիզն: Գանգատարկման մեխանիզմը պաշտոնական գործընթաց է, որով Լիդիան Արմենիա ընկերության գործունեության ուղղակի ազդեցությունները կրող համայնքները և անհատները կարող են հայտնել իրենց մտահոգությունները և գանգատները ընկերությանը, որի արդյունքում տրամաբանական ժամկետներում կառաջադրվեն երկկողմանի ընդունելի լուծումներ: Այս մեխանիզմից կարող է օգտվել յուրաքանչյուր ոք` առանց որևէ մտավախության: Ընկերությունը պարտավորությունն է ստանձնել գրանցել բոլոր գանգատներն ու դրանց անդրադառնալ Ընկերության սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում:

Գանգատների մեխանիզմի մանրամասներին, ինչպես նաև գանգատ ներկայացնելու կարգին կարող եք ծանոթանալ ստորև հղումով:

Գանգատարկման մեխանիզմ

 

/arm/pages/patasxanatu-hanqardyunaberox/102/