հետ

Ամուլսարի ծրագրի բնապահպանական մոնիթորինգի հաշվետվությունը

Լիդիան Արմենիան ներկայացնում է Ամուլսարի ծրագրի բնապահպանական մոնիթորինգի 2018թ. առաջին եռամսյակի հաշվետվությունը: