հետ

Լիդիան Արմենիայի իրավախորհրդատու Սայադ Բադալյանի մեկնաբանությունը վարչական դատարանի վճռի վերաբերյալ