հետ

Ամուլսարի համայնքների խնդիրը` աշխատատեղերի բացակայություն և արտագաղթ

/index.php?m=videosOne&lang=arm&vid=120