հետ

Հանդիպում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական ինտիտուտի ուսանողների և պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ