հետ

Հանքին մոտ գտնվող համայնքները մտահոգվելու առիթ չպետք է ունենան