հետ

2 միլիոն մարդ/ժամ առանց աշխատաժամանակի կորստով պատահարի