հետ

Հանքարդյունաբերությանն առնչվող մասնագիտություններ՝ տնտեսագետ Լիանա Հովսեփյան