հետ

Ամուլսարի անկախ խորհրդատվական խումբը ներկայացրեց իր առաջին տարեկան զեկույցը