հետ

Հանքարդյունաբերությանն առնչվող մասնագիտություններ՝ հաշվապահ Նաիրա Գրիգորյան